Graduate School

In 2010 werd begonnen met de Graduate School, die zich in het bijzonder richt op begeleiding van promovendi met multidisciplinair onderzoek in en rond praktijken.