Graduate School

In 2010 werd begonnen met de Graduate School, die zich in het bijzonder richt op begeleiding van promovendi met multidisciplinair onderzoek in en rond praktijken.

Een andere wettelijke status

Een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek was in 2009 aanleiding tot een herijking van de relatie met het Humanistisch Verbond.