Graduate School

De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek werd in 2010 opgericht, en verzorgt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift (PhD). Hieronder volgt een korte beschrijving van het programma. Ook vertelt promovendus Eric van der Vet over zijn ervaringen.

De opleiding van de Graduate School richt zich in het bijzonder op het bevorderen en ondersteunen van onderzoek in en rond de professionele praktijken van de deelnemers zelf. Eerder had hoogleraar Hugo Letiche een internationale doctoraatsopleiding geleid, gericht op organisatiestudies, maar de opzet van de Graduate School werd breder. Het ging om onderzoek op alle terreinen van de Humanistiek.

Het begon met een driejarige pilotfase geleid door Harry Kunneman, die daarin werd bijgestaan door Elena Bendien, Caroline Suransky en student assistent Vicky Hölsgens. De opleiding genoot vanaf het begin grote belangstelling van vooral professionals die zich graag wetenschappelijk verder wilden verdiepen. Om toegelaten te worden voor het promotietraject doorliepen zij eerst een assessment procedure. De pilot pakte goed uit, en de Graduate School vond voortgang.

In het eerste jaar werken deelnemers onder leiding van een hoogleraar aan een onderzoeksvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het College voor Promoties. Hiertoe volgden ze vier keer in het jaar een week gezamenlijk onderwijs waarin zij kennis opdoen van het brede vakgebied humanistiek en zich verdiepen in onderzoeksmethodologie. Na het eerste jaar stromen deelnemers in in zogenaamde onderzoeksclusters die zich specifiek richten op hun eigen onderzoeksterrein, zoals ‘normatieve professionalisering’, ‘educatie’ en ‘Humanisme, cultuur en zingeving’. Zij nemen deel aan vijf tweedaagse onderwijsbijeenkomsten per jaar en beginnen met het daadwerkelijke onderzoek en het schrijven van hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen.

In 2013 is het vierde cohort PhD studenten begonnen en in 2014 wordt de opleiding verder ingebed in de onderwijs – en onderzoeksorganisatie van de UvH. Naast onderwijs en begeleiding organiseert de Graduate School jaarlijks een internationaal symposium waar PhD studenten een actieve rol spelen, en waarin wordt samengewerkt met visiting professors als Frans de Waal, Gert Biesta en Chris Phillipson.We verwachten dat de eerste Graduate School deelnemer binnenkort zal promoveren. In 2012 telde de Graduate School 67 deelnemers. Inmiddels zijn dat er 88. Aanvankelijk voerden de meeste deelnemers hun onderzoek vooral uit op het thematische gebied van normatieve professionalisering, kritische organisatiestudies en educatie. Later is daar ook promotieonderzoek bijgekomen op het gebied van zorgethiek, globaliseringstudies en geestelijke begeleiding.

Eric van der Vet

Eric van der Vet

Eric van der Vet, promovendus van de Graduate School:
“Aan het eind van mijn 40-jarige loopbaan in de (jeugd)hulpverlening en (ouderen)zorg trok “de wetenschap” als mogelijkheid voor verdieping. Mijn aandacht was de laatste jaren steeds sterker uitgegaan naar de betekenis van de niet-professionele zorg. Als mijn bijdrage aan een humane, zorgzame wereld wilde ik de betekenis van vrijwilligerszorg onderzoeken èn “stem geven” in het licht van de actuele beleidsontwikkeling zorg en welzijn. Dit is een zéér actueel vraagstuk. Hoe geven gemeenten vorm aan “lokale verzorgingsstaten” waarin burgers geacht worden méér verantwoordelijkheid te nemen voor eigen en andermans zorg? En wat is de plaats daarin van de door humanistische organisaties, kerken, emancipatiebewegingen en “lotgenotencontacten” bewerkstelligde vrijwilligerszorg? Biedt het nieuwe, lokale bestel zorg en welzijn dat de Wmo 2015 voorschrijft ruimte voor deze vormen van zingevende, bezielde zorg?

Gedurende drie jaar onderzocht ik in de gemeente Den Haag de ontwikkelingen in een kwalitatieve casestudie en analyseerde zowel de vrijwilligerszorg als de beleidsvorming van de gemeente in het licht van de nieuwe Wmo 2015. De uitkomsten van de analyses vormden de basis voor een Handelingsonderzoek. Hierin werkte ik enerzijds actief mee aan het formuleren van de grondslagen van het nieuwe lokale bestel zorg en welzijn in een gemeentelijke adviesgroep en anderzijds ondersteunde ik de vrijwilligerszorgorganisaties bij hun inzet om zich in het nieuwe bestel goed te positioneren.

In de Graduate School van de UvH heb ik een stimulerende en richtinggevende bedding gevonden voor een methodologisch verantwoord onderzoekstraject. De Graduate School bood mij zowel adequate begeleiding voor het feitelijke onderzoekstraject als tal van theoretische en conceptuele bronnen uit de rijke traditie van de humanistieke wetenschapsbeoefening. Ik denk met groot plezier terug aan de stimulerende colleges, workshops, symposia en congressen die ik binnen of via de Graduate School mocht meemaken. Met mijn collega-PhD’s waren er vruchtbare contacten, onder meer in de “peergroup” en onderzoeksthemagroepen.

Naar mijn oordeel is de Graduate School van de UvH een prachtige “leerwerkplaats” voor een hoogwaardige ontmoeting tussen humanistieke wetenschap en de praktijk. De “PdD’s” zijn allemaal mensen uit de praktijk die via de wetenschap verdieping zoeken èn een vraagstuk dat hen bezig houdt wetenschappelijk onderbouwd voor het voetlicht willen brengen. De wetenschappelijke staf schept met en voor hen een kader die mijn horizon enorm heeft verruimd en het promotietraject een méér dan geslaagde onderneming laat zijn!”

Reageer op dit verhaal

Reageer

Je e-mailadres wordt niet getoond. Velden met een * zijn verplicht.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.