Over deze site

De Universiteit voor Humanistiek is een levensbeschouwelijk universiteit, die in 1989 is opgericht en haar oorsprong heeft in het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). Sindsdien is ze uitgegroeid tot een academisch kenniscentrum dat de multidiscipline Humanistiek ontwikkelt.

De Universiteit voor Humanistiek verzorgt een geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en wordt net als reguliere universiteiten door de Nederlandse overheid erkend en gefinancierd. Als kleine, zelfstandige universiteit heeft zij een eigen, bijzondere geschiedenis. Om het 25-jarig bestaan van de universiteit luister bij te zetten, hebben we fragmenten uit die geschiedenis bij elkaar gebracht.

Het is geen systematische beschrijving van de geschiedenis van de universiteit, maar een verzameling impressies. Deels bedoeld als herinneringstour voor de vele mensen die betrokken zijn geweest bij deze instelling, maar ook bedoeld om degenen die nieuwsgierig zijn naar de universiteit te informeren. We beseffen dat het beeld niet volledig kan zijn. En de site is nog niet klaar; er zullen nog items volgen.

We danken iedereen die heeft meegewerkt aan deze site. (Zie hiervoor het colofon.)

En: we zijn benieuwd wat u er van vindt. Laat het ons weten. En vergeet niet een kijkje te nemen in het fotoalbum. Mocht u zelf nog foto’s uit uw UvH tijd hebben, stuur ze op!

De redactie
Bert Gasenbeek
Jan van der Holst
Yvette Nelen
Dieuwke van der Wal

X