Twee werelden komen samen

Voor veel medewerkers van het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) betekende de overgang naar een universitaire opleiding een cultuurschok. Vier docenten beschrijven hoe ze het hebben ervaren.

Het eerste onderzoeksprogramma

Onder leiding van Douwe van Houten en Ilja Maso, directeur van het Onderzoeksinstituut, werden in 1990 de eerste contouren van een onderzoeksprogramma verkend.