Twee werelden komen samen

Voor veel medewerkers van het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) betekende de overgang naar een universitaire opleiding een cultuurschok. Vier docenten beschrijven hoe ze het hebben ervaren.