De universiteit kan beginnen

De Universiteit voor Humanistiek begint met haar universitaire opleiding Humanistiek in september 1989 aan de Van Asch van Wijckskade.

Het eerste onderwijsprogramma

In hoog tempo werd een onderwijsprogramma ontwikkeld met veel vernieuwende elementen, gericht op wetenschappelijke vorming, levensbeschouwing, beroepsvorming en persoonsvorming.

Studeren aan een nieuwe universiteit

Menno Mensonides en Elsbeth Valkhoff, beiden werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger bij Justitie, behoren tot de eerste lichting studenten van de UvH.

Twee werelden komen samen

Voor veel medewerkers van het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) betekende de overgang naar een universitaire opleiding een cultuurschok. Vier docenten beschrijven hoe ze het hebben ervaren.