Het eerste onderwijsprogramma

Voorkant eerste brochure

Bekijk HIER de eerste studie-informatiebrochure

Rector Douwe van Houten kreeg onder meer de leiding over de ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Eerder had hij al ervaring opgedaan met de ontwikkeling van Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht (toen Rijksuniversiteit Utrecht geheten). Douwe bracht vernieuwingen in, waaronder thematisch en modulair onderwijs. Op intensieve studiedagen kreeg het programma vorm. In hoog tempo werd tussen januari en juni 1989 een opzet voor het totale curriculum gemaakt en werden de onderdelen voor de propedeuse uitgewerkt. De vijf nieuwe hoogleraren leverden later hun bijdrage aan de ontwikkeling van de rest van het curriculum. Ook kwamen er nieuwe reglementen, studiegidsen en werkboeken.

In september 1989 startte de opleiding met de Introductie, die toen een omvang had van vier weken (4 studiepunten). Er hadden zich 52 studenten aangemeld, waarvan een deel eigenlijk met de opleiding van het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) had willen beginnen. De gemiddelde leeftijd lag dan ook boven de 30 jaar. Deze groep studenten had al vaak werk of een gezin, en het onderwijs was deeltijdvriendelijk geprogrammeerd op twee aaneensluitende dagen. Tot 13 juli 1991, toen de officiële aanwijzing een feit was, konden er nog geen bullen uitgereikt worden en kregen de studenten propedeuseverklaringen. Deze werden na de aanwijzing alsnog omgezet in een bul.

Er kwam een studieprogramma van zes jaar, gericht op het aanleren van vier typen vaardigheden:

  • wetenschappelijke en theoretische vorming
  • beroepsvoorbereiding en beroepsvorming
  • levensbeschouwelijke vorming
  • persoonlijke vorming

Het onderwijs in de humanistiek was van het begin af aan interdisciplinair opgezet. Er werden thema’s uitgediept, waarbij gebruik werd gemaakt van verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals psychologie, recht, onderwijskunde, pedagogiek, en sociologie en filosofie. Het eerste jaar was de propedeuse. Met vakken als ‘Zoeken naar zin in de hedendaagse cultuur’ of ‘De mens is de mens een zorg’, en ‘Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek’ en ‘Probleem analyse’. Ook verdiepten studenten zich in het werk van de humanistisch geestelijk verzorger en het humanisme. Vanaf het vierde jaar konden ze keuzes maken en op basis van eigen voorkeur accenten leggen. Er was veel keuzeruimte en studenten liepen twee stages. In het zesde jaar rondden studenten hun studie af met een eigen onderzoek en  scriptie.

In 1994-1995 werd de opleiding voor het eerst volledig voor 6 cohorten uitgevoerd. Tot de invoering van de bachelor-masterstructuur is de opzet van het curriculum in grote lijnen gelijk  gebleven, hoewel er uiteraard in de loop der jaren de nodige aanpassingen hebben plaatsgevonden. Van het eerste cohort hebben 15 studenten hun doctoraalbul gehaald. In totaal zijn er 297 doctoraalbullen uitgereikt, de laatste was in 2008.

Bekijk HIER het curriculum van de doctoraalopleiding Humanistiek, met uitleg
Bekijk HIER wie er de afgelopen 30 jaar leiding hebben gegeven aan het onderwijs en onderzoek van de UvH

Met dank aan José Kok

Reageer op dit verhaal

Reageer

Je e-mailadres wordt niet getoond. Velden met een * zijn verplicht.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.