Hervorming in het onderwijs: de bachelor en masterstructuur

Nu de bachelor en master Humanistiek al meer dan tien jaar in deze vorm aan de UvH worden gegeven en beide opleidingen inmiddels ook al een keer ingrijpend herzien zijn, lijkt het alsof er nooit een andere opzet is geweest. Maar de invoering van de bachelor en masterstructuur had begin 2000 veel voeten in aarde en betekende een grote verandering in het onderwijs.

Bachelor buluitreiking (2007) (Foto: Gerard Linde)

Bachelor buluitreiking (2007) (Foto: Gerard Linde)

Bolognaverklaring
In 1999 ondertekenden 29 Europese landen de zogenaamde Bolognaverklaring, waarin ze zich voornamen om de mobiliteit in het Europese hoger onderwijs te vergroten. Een van de voornemens was de invoering van een universele bachelor en masterstructuur. In 2000 werden de doelstellingen van de Bolognaverklaring door de Onderwijsraad en het ministerie van OCW vertaald naar de Nederlandse situatie. Ook werd er wetgeving voorbereid, met onder meer de regelingen voor een nieuw accreditatiestelsel.

Begin 2001 besloot het CvB de bachelor-masterstructuur aan de UvH in te voeren. Dieuwertje Bakker, Portefeuillehouder Onderwijs in het CvB, gaf op deskundige wijze leiding aan dit traject. De eerste stap werd gezet door een adviesgroep, die de uitgangspunten beschreef voor de invoering van de bachelor-masterstructuur. Het tijdstip was gunstig, omdat de doctoraalopleiding toe was aan een herziening. Zo was er net een rapport geschreven over de onderwijsvisie. Ook werd begin 2002 een zelfstudie geschreven en kwam er uit de visitatie een aantal duidelijke verbeterpunten naar voren. Tot slot werd in het Strategisch Plan 2001-2004 een nadere profilering van de humanistiek ingezet rond de pijlers van zingeving en humanisering.

Zingeving en humanisering
Besloten werd om niet te volstaan met het in tweeën knippen van de doctoraalopleiding, maar de bachelor- en masteropleiding opnieuw te doordenken en op te zetten. Zingeving en Humanisering werden de basis voor de programmastructuur van de bacheloropleiding. Ook kwam er ruimte om keuzevakken te volgen bij andere universiteiten. De masteropleiding kreeg een gemeenschappelijk deel en in eerste instantie zes varianten, wat echter snel teruggebracht werd tot vier. In de vormgeving van het onderwijs kwamen eveneens veranderingen: de vijf periodes in de academische kalender werden teruggebracht tot vier, studiepunten werden vervangen door ECTS en in de masteropleiding (en later in de bacheloropleiding) werd een standaard cursusomvang van 7,5 ECTS ingevoerd.

Uitreiking van de eerste bachelorbul door Joachim Duyndam aan Judith de Coole

Uitreiking van de eerste bachelorbul door Joachim Duyndam aan Judith de Coole

Het verkort doctoraalprogramma voor studenten die al een opleiding in het Hoger Onderwijs hadden afgerond werd vervangen door het minortraject (later premastertraject). Doctoraalstudenten kregen de gelegenheid om over te stappen naar de bachelor- of masteropleiding of, wat nieuw was, met een bachelorverklaring een opleiding elders te gaan volgen. In studiejaar 2003-2004 startte de bacheloropleiding, de master volgde in 2005-2006. Met voorbereiding en geleidelijke invoering duurde het zeker vijf jaar voordat de bachelor en master waren ingevoerd.

De eerste bachelordiploma’s werden uitgereikt in mei 2004. De eerste masterdiploma’s in november 2008. In november 2018 zijn er in totaal 642 bachelordiploma’s en 299 masterdiploma’s uitgereikt. Daarvoor telden we 297 doctoraaldiploma’s.

Bekijk HIER de planning van de afbouw van de doctoraalopleiding en de invoering van de BaMa aan de UvH.

Met dank aan José Kok.

Reageer op dit verhaal

Reageer

Je e-mailadres wordt niet getoond. Velden met een * zijn verplicht.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.