Tijdschriften voor Humanistiek

In april 2000 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek. Hoogleraar Harry Kunneman was de aanjager van het initiatief. Hij blijkt een belangrijke constante in de verschillende tijdschriften, die de afgelopen 25 jaar verbonden zijn geweest aan de Universiteit voor Humanistiek.

Presentatie tijdschriften

Het Tijdschrift voor Humanistiek was een initiatief van het Humanistisch Kenniscentrum (de voorloper van de Humanistische Alliantie), aangejaagd door hoogleraar Harry Kunneman. Douwe van Houten werd redactievoorzitter en Tonja van den Ende eindredacteur. Het blad richtte zich vooral op ‘het snijvlak van existentiële thema’s, maatschappelijke ontwikkelingen en culturele vragen’.

Rekenschap en Praktische Humanistiek
Het tijdschrift was in feite een samenvoeging van twee eerdere tijdschriften: Rekenschap en Praktische Humanistiek. Het tijdschrift Rekenschap was een humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur; opgericht in 1954 door het Humanistisch Verbond. Praktische Humanistiek was sinds 1990 het vaktijdschrift geweest voor humanistisch raadswerk. Ook hiervan was Harry Kunneman de geestelijk vader, als voorzitter van de stichting die het blad exploiteerde. Marijke Prins was voorzitter van de redactie. Het blad Praktische Humanistiek richtte zich op de verdere verdieping, ontwikkeling en professionalisering van het humanistisch geestelijk werk.

Breder profiel
Het Tijdschrift voor Humanistiek (TvH) kreeg een breder profiel. Regelmatig verschenen er themanummers over actuele onderwerpen als levenskunst, de krijgsmacht, strafrecht, of multiculturaliteit. Het TvH trok gastredacteuren aan, en werd geadviseerd door een redactieraad en raad van advies bestaande uit bekende academici. Het tijdschrift richtte zich op drie groepen lezers: wetenschappers binnen en buiten humanistiek, beroepsbeoefenaren en algemeen geïnteresseerden in cultuur en samenleving. (Oude afleveringen zijn hier te bestellen)

Het Tijdschrift voor Humanistiek bleef bestaan totdat in 2013 de financiering van de Universiteit voor Humanistiek ophield. Eerder bleek het al steeds moeilijker om financiële ondersteuning door andere humanistische organisaties te realiseren. De UvH zag zich in 2012 genoodzaakt om te bezuinigen. Hierbij speelde mee dat onderzoekers van de UvH, net als onderzoekers van andere universiteiten, vooral moeten gaan publiceren in Engelstalige peer reviewed periodieken.

Waardenwerk
Toch slaagde Harry Kunneman er in om een doorstart te maken. Het Tijdschrift voor Humanistiek ging verder onder de nieuwe naam Waardenwerk. Wel is er veel continuïteit: veel redactieleden bleven, en de nummering ging door. Hoofdredacteur Harry Kunneman legde uit in het eerste redactioneel: “Met de titel Waardenwerk richten wij de schijnwerper op de relatie tussen waarden en werk, vanuit de overtuiging dat die relatie in onze tijd van groot belang is. Er is werk nodig om inhoud te geven aan onze eigen bestaansethiek; er is werk nodig om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden; en tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organiseren en besturen. Dit werken aan waarden willen wij in dit tijdschrift op alle drie deze niveaus onderzoeken en bevorderen, met het oog op de grote uitdagingen van onze tijd.”
Zie verder http://www.waardenwerk.net/

Reageer op dit verhaal

Reageer

Je e-mailadres wordt niet getoond. Velden met een * zijn verplicht.

*